Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí

Huraj, Siládi

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN
978-80-8105-402-0
EAN
9788081054020
Počet stran
150
Místo vydání
Trnava
Rok vydání
2012
Formát
B5
Publikácia sa zaoberá problematikou gridového počítania a bezpečnosťou gridových systémov s dôrazom na špeciálny typ gridového prostredia ad hoc gridy. Práca sa zaoberá predovšetkým nasledujúcimi témami: - vymedzenie pojmu gridového počítania zahrňujúce tradičné, ale aj nové druhy gridových prostredí, špeciálne ad hoc grid, - spôsobmi implementácie výpočtovo náročnej geografickej úlohy, - bezpečnostnými mechanizmami jednak pre prostredie tradičných gridov, ako aj pre prostredie ad hoc gridov, - bezpečnostnými autorizačnými mechanizmami v gridoch a spôsobmi zrýchlenia verifikácie reťazcov certifikátov použitých v daných mechanizmoch. Hlavnými prínosmi práce sú: - návrh a realizácia úlohy pre gridové počítanie a porovnania výsledkov gridového počítania s výsledkami iných paralelných techník, - vymedzenie pojmu a zmapovanie súčasného stavu pre ad hoc gridové prostredie, - zmapovanie súčasného stavu bezpečnostných mechanizmov pre tradičné a ad hoc gridové prostredie, - návrh a realizácia nových autorizačných mechanizmov pre ad hoc gridy a - návrh a realizácia špeciálneho typu certifikátu na zrýchlenie verifikácie reťazcov certifikátov.
Efektívnosť a bezpečnosť gridových prostredí

270 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu