Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii

Beňačka J.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN
978-80-8105-457-0
EAN
9788081054570
Počet stran
188
Místo vydání
Trnava
Rok vydání
2013
Formát
A4
Od staroveku platí, že anamnéza je polovica diagnózy. Prvá časť učebnice sa preto venuje odberu anamnézy, popisuje jednotlivé časti anamnézy s dôrazom na zisťovanie takých momentov v predchorobí, ktoré môžu mať priamy súvis s ochoreniami pohybového systému. Na odber anamnestických údajov priamo naväzuje fyzikálne vyšetrenie pacienta. Preto je v druhej hlavnej časti učebnice popísaný algoritmus celkového vyšetrenia pacienta (platný pre ochorenia všetkých orgánových systémov) s dôrazom na vyšetrenie pohybového systému. Súčasťou tejto kapitoly je stručný popis špeciálnych metodík fyzioterapeutickej propedeutiky, ktoré sú používané v jednotlivých špeciálnych súčastiach fyzioterapie (a ich podrobný popis býva integrálnou súčasťou špeciálnych fyzioterapeutických učebných textov). Ďalšou častou učebnice je kapitola laboratórnych vyšetrovacích metód, ktorá podáva stručný prehľad hlavných súčastí laboratórnej diagnostiky, slúžiacej hlavne k overeniu pracovnej diagnózy, ale aj k posúdeniu rizikových faktorov pacienta v prípade aktívnej primárnej prevencie vedenej fyzioterapeutom. Poslednou veľkou kapitolou je popis hlavných zobrazovacích a elektrofyziologických diagnostických metód, v ktorých môže fyzioterapeut hľadať pomoc pri upresnení diagnostiky, potrebnej pre kauzálnu liečbu pacienta, ako aj vysvetlenie prípadného neúspechu liečby. Učebnica je založená hlavne na texte, miestami koncipovanom do heslovitého zhrnutia (pre zjednodušené hľadanie súvislostí), a má len nevyhnutné minimum obrázkov a schém (a to hlavne z dôvodu bezproblémového vyhľadávania obrázkov, animácii a schém v internetových zdrojoch). Práca je určená všetkým fyzioterapeutom, ktorí chcú vnímať u liečeného pacienta vzájomné súvislosti všetkých orgánových systémov a ich prípadného poškodenia.
Všeobecné vyšetrovacie a diagnostické metódy vo fyzioterapii

197 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu