Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010

Maškarinec Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
334
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Formát
A5
ISBN
978-80-7325-344-8
EAN
9788073253448
Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analýzou prostorových dat. Využití klasických statistických metod čelí při analýze voličského chování výraznému metodologickému problému. Charakteristickými rysy prostorových dat jsou prostorová závislost (prostorová autokorelace) a prostorová heterogenita (prostorová nestacionarita), mající za následek nemožnost aplikace standardních statistických a ekonometrických metod. Proto jsou použity Moranovo I kritérium popisující globální míru prostorového shlukování (prostorové autokorelace) analyzovaných jevů, lokální indikátory prostorové asociace znázorňující v mapové podobě oblasti s rozdílným charakterem prostorové autokorelace a geograficky vážená regrese hledající souvislosti mezi volební podporou politických stran a základními charakteristikami obcí a jejich populací. Tyto metody jsou přitom poměrné nové a v českém prostředí dosud nepříliš využívané. Voličská podpora politických stran je vysvětlována pomocí kombinace kompozitního a kontextuálního přístupu, které jsou ve volební geografii užívány k vysvětlení prostorové variability volebních výsledků a změn voličského chování. Pavel Maškarinec (1975) je odborným asistentem na katedře politologie a filo­zofie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Odborně se zaměřuje na volební geografii, prostorovou analýzu voleb a kvantitativní výzkum voličského chování a volebních systémů a jejich vlivu na konstituování a podobu stranicko-politických systémů. Publikoval v řadě odborných časopisů jako například Politologický časopis, Politologická revue, Sociológia, Středoevropské politické studie či Evropská volební studia. Je spolueditorem knihy Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji (s Petrem Bláhou, 2013).
Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010

268 Kč

298 Kč ušetříte 30 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu