Ochorenia AORTY

Sabol František, Kolesár Adrian, Artemiou Panagiotis

Vydavatel
VEDA
ISBN
978-80-224-1431-9
Počet stran
167
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2015
Formát
17x24 cm
Základnou myšlienkou napísania vedeckej monografie Ochorenia aorty bolo podrobnejšie priblížiť širokej medicínskej verejnosti problematiku život ohrozujúcich stavov, ktoré tieto ochorenia môžu spôsobiť. Ide tak o publikáciu s medziodborovým obsahom, potrebnú pre každodennú prax. Je až neuveriteľné, pri koľkých zdanlivo nesúvisiacich ochoreniach a klinických syndrómoch môže dôjsť k takým závažným stavom, ako sú aneuryzma až disekcia aorty.Kniha vychádza na 167 stranách, pričom využíva veľké množstvo ilustrácií a obrázkov tak z renomovaných svetových pracovísk, ako aj z pracoviska autorov. V kapitolách sa opisuje podrobne história tohto ochorenia, zobrazovacie metódy, nozologické jednotky ako sú aneuryzma, disekcia či transekcia aorty. Zásadným posolstvom monografie je sumarizácia príčin, resp. etiologických faktorov a diagnostika patologických stavov aorty, pričom liečba, či už intervenčná alebo chirurgická, sa uvádza len okrajovo.Monografiu možno charakterizovať ako komplexnú knihu, ktorá do značnej miery zapĺňa významnú medzeru na odbornom poli.
Ochorenia AORTY

655 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu