Ústavní právo a státověda II. díl, 2. vydání

Pavlíček Václav a kolektiv

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-084-0
Počet stran
1152
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
14x20 cm
Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva, a s tím související ústavněprávní aspekty členství České republiky v Evropské unii. Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice, jak je obsažen v ústavních normách, prováděcím zákonodárství, včetně jejich reflexe v judikatuře soudů. Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře. Pro druhé vydání byla učebnice aktualizována s ohledem na legislativní změny. Práce odpovídá stavu platné právní úpravy k 1. září 2015. Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.
Ústavní právo a státověda II. díl, 2. vydání

1.250 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu