Medzinárodné právo

Funta Rastislav

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Tribun EU s. r. o.
ISBN
978-80-7399-044-2
EAN
9788073990442
Počet stran
207
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Formát
A5
Cieľom publikácie, ktorá obsahuje len základy z vybraných oblastí medzinárodného práva, je priblížiť problematiku medzinárodného práva verejného (MPV) a súkromného (MPS) v čo najjednoduchšej podobe. Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť - MPV - približuje históriu medzinárodného práva, jeho subjekty, pramene a druhy pravidiel, štátne územie a medzinárodný priestor, obyvateľstvo, štátne orgány, medzinárodné organizácie, mierové riešenie sporov, zodpovednosť štátov, právo medzinárodnej bezpečnosti a právo ozbrojených konfliktov. Druhá časť - MPS - približuje vybrané otázky kolízneho práva, medzinárodného civilného procesného práva, atď. V závere knihy sú doplnené kontrolné testy (5 x 20 otázok) v slovenskom, anglickom, nemeckom, talianskom a ruskom jazyku. V prílohách knihy sú doplnené znenia právnych predpisov (zákon č.97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, zákon o rozhodcovskom konaní, charta OSN, Viedenský dohovor o zmluvnom práve)
Medzinárodné právo

205 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu