Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach

Smyčková, Filo

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
156
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
A5
ISBN
978-80-89603-48-0
EAN
9788089603480
Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa týkajú osobitných právnych vzťahov, na ochrane ktorých je verejný záujem. Publikácia sa systematicky člení na dve časti. Prvá časť je prezentáciou zásadných procesných odlišností mimosporového procesu vo všeobecnej rovine, vychádzajúc z jeho odlišných princípov, procesných podmienok a reflexie uvedeného do jednotlivých procesných inštitútov a priebehu konania. V druhej časti autori analyzujú novoty procesných postupov vo vybraných konaniach v niektorých statusových veciach fyzických osôb – v konaní o vyhlásenie za mŕtveho, v konaní o spôsobilosti na právne úkony a detenčnom konaní. V tejto časti je dôraz kladený na konkretizáciu procesných odlišností a novôt právnej úpravy uvedených konaní a ich konfrontáciu s medzinárodnými štandardmi a aktuálnou judikatúrou.
Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach

532 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu