Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Herman Pavel, Fidler Vlastimil a kolektiv

Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-660-6
Počet stran
640
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2017
Formát
155x230 mm
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. Zákon je koncipován jako normativní předpis s jasnou logickou strukturou. Všichni autoři komentáře (M. Adámková, M. Ajmová, M. Čech, V. Fidler, P. Herman, M. Koudelková, M. Malenková, L. Matochová, H. Romanová, J. Vondráček, J. Weigel) jsou zároveň autory zákona a komentář tak poskytuje jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona zejména s ohledem na jejich účel. Druhé vydání komentáře zohledňuje první zkušenosti z uživatelské praxe, výkladová stanoviska gestora zákona, stanoviska Evropské komise a také počínající rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému zákonu. Komentář dále návodně vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona a zadavatelé a dodavatelé v komentáři naleznou odpovědi na otázky, jakým způsobem by měli postupovat v rámci zadávacího řízení, aby jejich jednání bylo v souladu se zákonem. Kromě podrobného výkladu jednotlivých ustanovení poskytuje komentované vydání zákona i praktické příklady postupu zadavatele v jednotlivých situacích, případně naopak popis takového postupu zadavatele, který by byl v rozporu se zákonem. Také proto má komentář zásadní význam pro správné pochopení textu zákona a správný postup zadavatelů a dodavatelů.
Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

757 Kč

890 Kč ušetříte 134 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu