Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále č. 9/2020 - Zdravotní pojištění a karanténa

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradce s.r.o.
ISBN
1801-99350920
EAN
1801-99350920
Počet stran
80
Rok vydání
2020
Formát
A4
Dočasné přidělení zaměstnance Insolvenční návrh zaměstnanců Hypoteční úvěry a odpočet úroků Zdravotní pojištění a karanténa Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak Práva a povinnosti zaměstnavatele v době pandemie Letní problémy na pracovišti – BOZP Hypoteční úvěry a odpočet úroků – aktuálně a chystané změny Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci, tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Karanténa ovlivňuje stanovení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Mnoho zaměstnavatelů v důsledku pandemie koronaviru nemá pro zaměstnance práci. Existují ale i zaměstnavatelé, kteří naopak mají nedostatek zaměstnanců. Řešením situace může být využití institutu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Měsíčník obsahuje aktuální příspěvky doplněné o příklady z praxe a aktuální judikaturu. Je rozdělen na rubriky: Aktuálně, Pracovní právo, Chyby a pokuty, Judikatura, Pracovní cesta, Automobil v podnikání, Odvody, Veřejná správa, Vedoucí pracovník … Zdravotní pojištění a karanténa Karanténa může být nařízena jak zdravému zaměstnanci (z preventivních důvodů), tak i zaměstnanci, který již infekční nemocí onemocněl nebo má její příznaky. Příslušným dokladem je „Potvrzení o nařízení karantény“, vystavované i formou eNeschopenky. Zaměstnavatel je informován o karanténě svého zaměstnance prostřednictvím ČSSZ, obdobně jako u neschopenky. Rovněž se předpokládá, že i zaměstnanec bude o této překážce v práci na jeho straně zaměstnavatele informovat. V případě karantény či nemoci trvající nejméně jeden celý kalendářní měsíc musí OSVČ oznámit (a vydokladovat) zdravotní pojišťovně období trvání, tj. zahájení a ukončení, pro řešení případných nesrovnalostí se v dané souvislosti přikládá k podávanému Přehledu potvrzení OSSZ (viz například Poučení k formuláři VZP ČR Přehled OSVČ). Dočasné přidělení zaměstnance - zmírnění dopadů pandemie koronaviru Za účelem využití dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli vznikl také projekt „Zachraň práci“. Tento projekt byl spuštěn ve spolupráci WorkLinks a Hospodářské komory ČR. Zaměstnance k dočasné zápůjčce mohou zaměstnavatelé hledat nebo nabízet prostřednictvím aplikace WorkLinks.com. Tento projekt umožňuje zaměstnavatelům místo propouštění zaměstnanců přidělit je dočasně jinému zaměstnavateli. Hospodářská komora České republiky vyzývá zaměstnavatele, aby nepropouštěli zaměstnance, ale sdíleli je. Prostřednictvím aplikaci WorkLinks.com tak vznikla celostátní „burza práce“. Insolvenční návrh zaměstnanců – dočasně jinak Zaměstnanci už zase mohou podávat relevantní insolvenční návrh proti zaměstnavateli, který jim nevyplácí mzdy, aby je mohli dostat od úřadu práce (a přitom současně aniž by zaměstnavatele tzv. poslali do insolvence). Mimořádný zákon chránící dlužníky před insolvencí totiž dočasně (od 24. 4. 2020 do 18. 5. 2020) znemožnil zaměstnancům vybojovat si vlastní iniciativou dlužné mzdy na úřadu práce prostřednictvím podání insolvenčního návrhu. Jak se bude dočasně zhruba další 4 měsíce postupovat, odlišně od zažitého postupu dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, když jim zaměstnavatel neplatí? Zaměstnávání studentů a daň z příjmů Sociálních výpomoc zaměstnancům Odklad povinné školní docházky Porušení krizových opatření – pravomoci Policie ČR a obecní policie
Práce, mzdy a odvody bez chyb, pokut a penále č. 9/2020 - Zdravotní pojištění a karanténa

189 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu