Úmluva CMR (č. 11/1975 Sb.) - Praktický komentář

Roubal Václav, Novák Radek

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-888-1
EAN
9788075988881
Počet stran
176
Rok vydání
2020
Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. s.). Ustanovení Úmluvy jsou pro smluvní strany mezinárodní přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě závazná (kogentní), jejich výklad však může v praxi přinášet potíže. Komentář, který přináší tato kniha, identifikuje nejčastější sporné situace vznikající v praxi mezi odesílatelem, dopravcem a příjemcem, nabízí jejich konkrétní řešení, ale přitom také nabádá zúčastněné strany, aby dbaly své obecné preventivní povinnosti a tak předem bránily vzniku škody. Díky hutnému, ale srozumitelnému výkladu knihu ocení nejen právní odborníci, ale především zaměstnanci dopravních, logistických, zasílatelských a také exportních či importních firem, kteří denně s ustanoveními Úmluvy CMR přicházejí v praxi do styku.
Úmluva CMR (č. 11/1975 Sb.) - Praktický komentář

450 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu