Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Czudek Kranecová Jana a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-810-5
EAN
9788073808105
Počet stran
304
Rok vydání
2021
Formát
A5
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byl vytvořen v rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie. Navzdory tomu, že měl být jen přechodným řešením a Ministerstvo financí vzápětí po jeho přijetí začalo připravovat novelizaci, zůstal zákon o finanční kontrole v platnosti a účinnosti v prakticky nezměněné podobě. Důvody, které znemožnily reformu systému finanční kontroly, se z velké části překrývají s důvody, které komplikují jeho aplikaci. Zákon o finanční kontrole dopadá na cca 18 000 organizací veřejné správy. Okruh adresátů zahrnuje orgány státní správy i samosprávy a dále například i příspěvkové organizace, které poskytují veřejné služby a nejsou správním orgánem (například mateřské školy). Z tohoto důvodu je právní úprava v něm obsažena obecná a pro zavedení do praxe vyžaduje značnou dávku znalostí a zkušeností. Navíc je celá řada zákonných ustanovení technicky rozpracována až v rámci prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Situaci komplikuje i skutečnost, že postupy, které jsou předmětem regulace, nefungují samostatně, ale v návaznosti na jiné právní předpisy, jako jsou například předpisy upravující rozpočet nebo účetnictví.
Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

405 Kč

450 Kč ušetříte 45 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu