Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie

Helena Barancová a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1624
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-8232-024-7
EAN
9788082320247
Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného práva vrátane zmien zavedených zákonom č. 222/2022 Z. z., 248/2022 Z. z. a tiež č. 350/2022 Z. z. Výklad ustanovení komentára je podrobný, prakticky zameraný a aktuálny, reaguje na najnovšie legislatívne zmeny, akými sú napríklad zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky či príspevku na štátom podporované nájomné bývanie a okrem doplnenej bohatej a aktuálnej judikatúry slovenských a českých súdov a tiež Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje ako prílohu aj zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní.
Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie

3.725 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu