Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Určovacia žaloba

Katarína Gešková

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
232
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-8232-037-7
EAN
9788082320377
Je možné jednoznačne konštatovať, že dielo je významným počinom vo vede civilného procesu a jednoznačne zaujme svoje miesto ako kvalitné informačné penzum vo vzťahu k otázkam súvisiacim s kategóriou určovacej žaloby. Autorka mimoriadne vhodným spôsobom skĺbila prezentáciu poznatkov o určovacej žalobe, analyzujúc jej nosné kategórie. prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave Predložená monografia je výnimočným nástrojom a podnetným čítaním pre prípadné ako legislatívne, tak aplikačné úvahové posuny odbornej verejnosti. Zrozumiteľne a prehľadne sa venuje všetkým nuansám spájaným so skúmaným inštitútom a svoje závery autorka podkladá množstvom odborných zdrojov. Obsahuje praktické postrehy a návody, vlastné názory autorky a odporúčané postupy pri aplikácii príslušných procesných noriem. Mimoriadne oceňujem široký záber komparatívnych úvah, úvahy nad judikatúrou venovanou tejto problematike a aj kritické postrehy a občas neortodoxné úvahy a námety autorky, ktoré však odborne vždy brilantne obháji. Dielo je výborne spracované, na tej najvyššej odbornej úrovni. JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. Najvyšší súd Slovenskej republiky Monografia detailne a obsažne spracúva problematiku určovacích žalôb a vysvetľuje jednotlivé pojmy tejto ochrany hmotných práv v civilnom procese. Predovšetkým je však zdôvodnene kritická, nie deskriptívna, ale preskriptívna. Tým sa odlišuje od iných produktov právnej vedy. Osobitne treba oceniť jej pramenný základ. Nejde len o množstvo zhromaždenej slovenskej judikatúry, no predovšetkým o orientáciu na odbornú, predovšetkým nemeckú literatúru. JUDr. Robert Šorl, PhD. Ústavný súd Slovenskej republiky
Určovacia žaloba

625 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Dovolání

Dovolání

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu