Aktuality

Křest knihy Kriminologický slovník

V Literární kavárně pokřtil dne 27. října 2011 prof. JUDr. Jan Musil, CSc. novou knihu Kriminologický slovník, která dosud na trhu chyběla. Autorský kolektiv je tvořen zástupci dvou významných kriminologických institucí - katedry kriminologie Policejní akademie ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Autorský kolektiv na křtu zastoupili doc. Ivana Zoubková a PhDr....

Celý článek

DOTISK - Politické ideologie a teorie

Kniha je jedním z literárních pokusů vyhnout se teoretickým a praktickým úskalím idejeevropocentrismu z hlediska výkladu dějin politického myšlení. Je obsahově dělena do dvou částí:obsahem první části je problematika příčin vzniku politických ideologií, pravdivosti a povahyideologického poznání, kontinuity a diskontinuity ve vývoji ideologií, typologie politického myšlenía struktury a...

Celý článek

24. celosvětový kongres práva v Praze

Kongresy Světové asociace právníků (World Jurist Association, WJC) jsou důležitou tradicí v mezinárodním právním společenství. První kongres se konal v roce 1963 v Athénách a cíl se od té doby nezměnil – zvyšování podpory právních institutů a utvoření dynamického fóra k diskuzi odborníků. Účastníci mají nesčetné příležitosti k setkání s kolegy z celého světa. „Světová vláda...

Celý článek

NOVINKA - Česko - německý právnický slovník

Slovník je určen především překladatelům a soudním tlumočníkům německéhojazyka, ale využít ho může i široká, nejen odborná, veřejnost, která přichází do stykus německými právními texty, zejména studenti právnických fakult, soudci, státnízástupci, notáři či advokáti. Slovník obsahuje nejdůležitější právní terminologii zhlavních oborů práva soukromého i veřejného, bohatou měrou je...

Celý článek

NOVINKA - Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948

Kniha je nepochybně prvním uceleným zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do roku 1948. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů. Z recenzních posudků: „… Najvýraznejším poselstvom knihy je práve otlačenie historickej pamäte, ktorá reflektuje reálie komu vtedy ústavné súdnictvo překázalo a ko bolo paralyzované. Vtedy a jako aj...

Celý článek

Zasedání Vědecké redakce

Dne 8. listopadu 2011 zasedala v nově otevřené Literární kavárně Vědecká redakce Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Zúčastnili se jí členové Vědecké redakce i zástupci vydavatelství. Do funkce předsedy byl zvolen prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc., do funkce tajemníka Mgr. Jitka Kaimová. Na programu zasedání dále bylo téma porušování autorských práv, změny v RIVu, otázka...

Celý článek

Křest knihy Česko-německý právnický slovník

Dne 10. října 2011 pokřtil prof. Dr. Wolfgang Hromadka novou knihu Česko-německý právnický slovník, jehož autorkou je PhDr. Milena Horálková. Právnickou fakultu UK zastupovala na křtu doc. Věra Štangová a nechyběl ani vydavatel JUDr. Aleš Čeněk. Křest se konal v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK. Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu. Slovník je určen především...

Celý článek

Prezentace knihy Právo a stát na stránkách právníka. 150 let českého právnického časopisu

Dne 10. října 2011 proběhla slanostní prezentace nově vydané knihy Právo a stát na stránkách právníka. 150 let českého právnického časopisu, kterou moderoval JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., který je zároveň i jedním z autorů knihy. Kniha je dílem širokého autorského kolektivu, z nichž někteří na slavnostní prezentaci krátce pohovořili o historii časopisu Právník. Prezentace...

Celý článek

NOVINKA - Právo mezinárodních smluv

Právo mezinárodních smluv patří k nepraktičtějším oblastem mezinárodního práva veřejného, se kterou se dnes v různé míře setká každý právník bez ohledu na to, v jaké sféře působí. Tato publikace navazuje na osvědčený komentář k Vídeňské úmluvě o smluvním právu (1969), kodifikující podstatnou část mezinárodního smluvního práva. Oproti starším vydáním však tato publikace věnuje zvláštní...

Celý článek

NOVINKA - Testy k přijímacím zkouškám Fakuta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je vysokoškolskou institucí, jež nabízí možnost studia v řadě oborů humanitního, společenskovědního, ale i přírodovědného zaměření. Na FF je možné studovat tříleté bakalářské, dvouleté navazující magisterské idoktorské studijní obory. Svým pedagogickým i výzkumným zaměřením se FF přizpůsobuje nejnovějším trendům, ovšem zároveň pěstuje...

Celý článek
Menu