Aktuality

NOVINKA - Paměti - Jean Monnet

NOVINKA - Paměti - Jean Monnet

Paměti významných osobností jsou vždy pro čtenáře velkým lákadlem v naději, že se dozví něco navíc ze zákulisí mezinárodního dění. Mohou však být i nesmírně cenným pramenem hlubšího studia, neboť mnohdy doplňují to, co je možno poznat ze studia oficiálních publikovaných dokumentů a vědeckých prací historiků. Třebaže paměti jedné osobnosti je jen málokdy možné označit za...

Celý článek
NOVINKA - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

NOVINKA - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

Publikace se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Kapitoly zaměřené na nemocenské a důchodové pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc vychází z právního stavu k 1. 1. 2012. Kapitola o veřejném zdravotním pojištění je zpracována s přihlédnutím k novelám a novým zákonům, které nabývají účinnost k 1. 4. 2012....

Celý článek
NOVINKA - Central Europe after Eastern Enlargement of the EU

NOVINKA - Central Europe after Eastern Enlargement of the EU

Hospodářská a hospodářsko-politická stránka vstupu postkomunistických zemí Střední Evropy do EU je vysvětlena ve vazbě na transformaci a nejednoduchý historický vývoj regionu. Celkový makroekonomický přehled je doplněn dílčí studií o významu německého znovusjednocení pro východní rozšíření a jeho dopadu na pohyb pracovních sil nebo studií o vývoji Maďarska, která...

Celý článek
NOVINKA - Energetická bezpečnost

NOVINKA - Energetická bezpečnost

Nárůst spotřeby energetických surovin, bez nichž je chod moderního života nemyslitelný, ukazuje, nakolik jsou a ještě více budou země Evropské unie, včetně České republiky, závislé na jejich dovozu. Využití řídnoucích zdrojů je v současném světě značně konkurenční záležitostí, neboť zajištění stabilního přísunu těchto surovin za přijatelné ceny s sebou nutně přináší...

Celý článek
NOVINKA - Väznenie. História a súčasnosť

NOVINKA - Väznenie. História a súčasnosť

Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody predstavujú veľmi príbuznú problematiku, ktorá je v spoločnosti ešte stále tabuizovaná a v dôsledku toho verejnosti chýbajú objektívne informácie o reálnom živote za mrežami. Autor v publikácii objasňuje inštitúty väzby a trestu odňatia slobody s osobitným zreteľom na ich výkon...

Celý článek
Křest knihy Paměti - Jean Monnet spojený s besedou s Dr. Liborem Roučkem

Křest knihy Paměti - Jean Monnet spojený s besedou s Dr. Liborem Roučkem

Dne 26. dubna 2012 pokřtili Dr. Libor Rouček (poslanec Evropského parlamentu) a Dr. Josef Kubín novou knihu Paměti - Jean Monnet. Autorem knihy je Jean Monnet. Knihu z původního originálu přeložil prof. Alexandr Ort a jde o zcela první český překlad z francouzského originálu. Přestože se prof. Alexandr Ort osobně křtu neúčastnil, jeho jméno bylo několikrát opakováno v souvislosti jeho...

Celý článek
Sochy spravedlnosti

Sochy spravedlnosti

Po předchozím velkém zájmu o sošky bohyně spravedlnosti jsou nově k zakoupení polyresinové sošky bohyně spravedlnosti Justice ve dvou velikostech: 31 cm - 900 Kč 55 cm - 1900 Kč Vhodná jako dekorace advokátních kanceláří nebo jiných právnických interiérů anebo jako dárek absolventům právnických fakult.   O bohyni Justicii (lat. Justitia) Římská bohyně Justice, která má oči...

Celý článek
NOVINKA - Fundamental Problems of Developing Countriest

NOVINKA - Fundamental Problems of Developing Countriest

The monograph describes basic problems of third world countries. First, it characterizes the third world countries, their social-economic differentiation, their place in the world economy, including three developing world regions: Latin America, Asia and Africa. Following that, it investigates large problems plaguing the developing regions, which means the population...

Celý článek
NOVINKA - Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

NOVINKA - Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

Kniha představuje vybrané aspekty sociálně prostorové diferenciace v České republice a jejich vztah k některým oblastem kvality života. Na sociálně prostorovou diferenciaci neboli nerovnoměrné rozmístění různých skupin obyvatel v území, je nahlíženo jako na výsledek působení ekonomických, politických a sociálně podmíněných procesů, které mohou vést k územní koncentraci...

Celý článek
NOVINKA - Mediální právo

NOVINKA - Mediální právo

Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle rozboru právní regulace a jejímu ovlivnění evropskou legislativou, je do textu zakomponována i současná judikatura. V knize jsou vymezeny základní instituty mediálního práva, ale pozornost je věnována i...

Celý článek
Menu