Aktuality

NOVINKA - O ženách

Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici. Je to záchvat, který pronikne celou bytostí, dotýká se nadzemských veličin, jako je Bůh, náboženství a modlitba, píseň, všechny krásy světa, to niterné, nejniternější, a zároveň zjevné, obnažené, čemu člověk nerozumí, vnímá to jako nádherné tajemství, náznak a vnuknutí a vychutnává to ve všech možných podobách,...

Celý článek

NOVINKA - Ekonomicko-matematické metody

Matematické metody jsou jednou z významných opor současného společenskéhovývoje. V dnešní technicky a technologicky orientované společnosti se postupy,založené na kvantifikaci, používají ve všech oborech. Publikace se zabývánejdůležitějšími matematickými metodami, které se zařazují do studijních plánůna většině renomovaných vysokých škol. Obsah publikace nabízí následujícítémata:...

Celý článek

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012

Vážení zákazníci, obchodní partneři,rádi bychom vám u příležitosti vánočních svátků a přelomu roku poděkovali za přízeň a příjemnou spolupráci. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku. Těšíme se na další spolupráci v roce 2012.

Celý článek

DOTISK - Filosofické kořeny právního myšlení

Právní myšlení, jak našeptává název knihy, už tradičně souvisí s myšlením filozofickým. Publikace neztrácí se zřetele souvislost mezi právem a jeho filosofickými východisky. Této skutečnosti podřídila autorka svůj výklad v první části knihy. Velkou pozornost věnuje kulturně-historickým souvislostem filosofického a právního myšlení. V druhé části převládají témata z oblasti teorie...

Celý článek

Úprava otevírací doby prodejen

Vážení zákazníci, na přelomu roku dojde k dočasné úpravě prodejní doby s ohledem na vánoční svátky a inventury jednotlivých prodejen. Aktuální informace můžete sledovat zde na internetu Praha Prodejna na Florenci23. 12. ZAVŘENO27. – 30. 12. 9:00 – 16:00Prodejna v budově Policejní akademie ČR23. – 30. 12. ZAVŘENO Prodejna v budověPrávnické...

Celý článek

Křest knihy O ženách

Dne 13. prosince 2011 pokřtili Libor Pešek a Jefim Fištejn novou knihu O ženách, která vyšla u příležitosti nedožitých pětaosmdesátých narozenin Arnošta Lustiga. Autory knihy jsou Arnošt Lustig a Markéta Mališová. Křest se konal v Literární kavárně v budově Právnické fakulty UK. Knihu můžete zakoupit na našem eshopu. Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici....

Celý článek

NOVINKA - Aktuální otázky rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení je vedle řízení před obecnými soudy další možností, jak řešit majetkové spory mezi fyzickými či právnickými osobami ve vztazích vnitrostátních nebo mezinárodních pomocí nezávislých rozhodců.Některé aspekty rozhodčího řízení v České republice jsou již dlouho předmětem oprávněné kritiky. Jde zejména o důslednou realizaci práva na spravedlivý proces a o potřebu eliminovat...

Celý článek

NOVINKA - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

Pátý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“ vydávaný Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni přináší příspěvky přednesené na mezinárodním kolokviu, uspořádaném fakultou v lednu roku 2011 u příležitosti dvousetletého výročí vzniku významné kodifikace občanského práva, všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) a u příležitosti 260. let od...

Celý článek

NOVINKA - Globální vládnutí: vybrané problémy

Cílem publikace je přiblížit problematiku globálního vládnutí a jeho dílčích aspektů, na nichž lze demostrovat ne/úspěchy globálního vládnutí v konkrétních oblastech. Vedle proměny charakteru a počtu aktérů ovlivňujících podobu globálního vládnutí je pozornost věnována otázkám přijímání mezinárodních norem a několika vybraným oblastem, na nichž lze principy globálního vládnutí...

Celý článek

NOVINKA - Panregiony ve 21. století - Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů

Rozpad bipolárního mezinárodního systému na přelomu 80. a 90. let 20. století výrazně posílil potenciál a dynamičnost politických procesů vázaných na světové makroregiony. Panregiony tak v soudobých politických procesech spojených s posilováním vzájemné interdependence a víceúrovňového vládnutí přestavují významné aktéry, jimž je nutné věnovat dostatečnou badatelskou pozornost....

Celý článek
Menu