Média

Kybernetická kriminalita v TECHMAGAZÍNĚ

Kybernetická kriminalita v TECHMAGAZÍNĚ

TECHMAGAZÍN se v květnovém čísle zabýval problematikou počítačové kriminality a prezentoval knihu Kybernetická kriminalita, kterou před časem vydalo Vydavatelství a nakladatelství Aleše Čeňka. Publikaci můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.  

Celý článek
Bulletin 3/2015 zveřejnil článek o publikaci - Zákon o mezinárodním právu soukromém

Bulletin 3/2015 zveřejnil článek o publikaci - Zákon o mezinárodním právu soukromém

Článek napsal prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Celý článek
Pět otázek pro profesora Vladimíra Smejkala

Pět otázek pro profesora Vladimíra Smejkala

přečtěte si celý článek z : pravniprostor.cz 

Celý článek
Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

O Číně jako o nové světové velmoci se vzhledem k jejímu ekonomickému potenciálu začíná hovořit stále víc a víc. I kvůli zvyšující se poptávce po odbornících, kteří jsou schopni této zemi porozumět, zavedla Právnická fakulta UK specializované předměty věnované čínskému právu. Studenti budou moci během své přípravy využívat také Kapesní česko-čínský / čínsko-český právnický slovníček,...

Celý článek
Recenze na knihu  - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

Recenze na knihu - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

 prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek , DrSc., proděkan a vedoucí katedry evropského práva napsal recenzi na novou publikaci Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. s názvem VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času v časopise Právní rádce č. 22 ( 11.12. 2014 )

Celý článek
Recenze na knihu Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Recenze na knihu Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Ředitel Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. dr. h. c. Jan Kříž, CSc. napsal recenzi na novou publikaci Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. s názvem Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček v časopise ToP (tlumočení-překlad) č. 113/2014  

Celý článek
Recenze na knihu Kriminalistika a zdravotnictví

Recenze na knihu Kriminalistika a zdravotnictví

 V červnovém čísle časopisu Záchranář je uvedena recenze k publikaci Kriminalistika a zdravotnictví. Z recenze uvádíme: " Publikace se zabýbá kriminalistickými aspekty  vyšetřování případů ublížení na zdraví z nedbalosti při poskytování zdravotní péče v léčebném procesu a vychází z autorova mnohaletého praktického, ale zejména teoretického bádání v oblasti konkrétních...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení

Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení

Bulletin advokacie píše o knize Správní uvážení, kterou napsal Pavel Mates. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2013 a recenzi napsal JUDr. Michal Mazanec, místopředseda Nejvyššího správního soudu.   Z recenze uvádíme: "autor si vybral jedno ze značně obtížných témat teorie správního práva, kde i literatury jen časopisecké je poskrovnu, a jednak od vydání podobně komplexně...

Celý článek
Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník

Časopis Ekonom píše o knize Nový občanský zákoník. Článek je uveden v čísle 6 z roku 2013. Z článku uvádíme: Občanský zákoník v tabulkách Kniha nabízí srovnání nových a starých paragrafů. Kolektiv několika právníků, mezi nimiž je i profesor Alexander J. Bělohlávek, sestavil publikaci "Nový občanský zákoník - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů...

Celý článek
Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o knize Občianske právo hmotné

Bulletin advokacie píše o nové knize Občianske právo hmotné. Recenze je uvedena v čísle 1-2 z roku 2013 a recenzi napsal prof. JUDr. Alexander J. Bělohlávek. Z recenze uvádíme: "...je zřejmé, že autoři při zpracování publikace využili svých bohatých profesních zkušeností. Nejde totiž o pouhou interpretaci zákona, nýbrž je vidět zkušenost jak s legislativní, tak aplikační...

Celý článek
Menu