Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Andraško, Mesarčík

Dostupnost
skladem
Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-80-0
EAN
9788089603800
Počet stran
224
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2020
Formát
140x224
Doprava je druh ľudskej činnosti, s ktorou sa tradične spája vyššie riziko vzniku škody alebo ujmy na zdraví či živote. Táto úprava je v slovenskom Občianskom zákonníku (na rozdiel od zahraničných úprav) veľmi stručná, no variabilita a komplikovanosť právnych vzťahov je veľká. Aplikácia platnej právnej úpravy sa v praxi nezriedka spája s interpretačnými problémami. S rozvojom technológií je spojená relativizácia označenia „dopravný prostriedok“. S rozvojom automatizácie zas klesá možnosť bezprostredného ovládania dopravného prostriedku človekom. Tieto a ďalšie otázky a problémy rozoberá autor v predkladanej publikácii, ktorá je určená širokej odbornej verejnosti.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

532 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu