Aktuality

Křest knihy - Příběhy právních pojmů a Norma a instituce

Křest knihy - Příběhy právních pojmů a Norma a instituce

Ve středu 3. května 2018 proběhl v Literární kavárně Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v Praze netradiční dvojkřest knihy Příběhy právních pojmu od profesora a někdejšího místopředsedy Ústavního soudu ČR Pavla Holländera a reprintu Norma a instutice od Oty Weibergera.

Celý článek
Křest knihy - LEX et IUS

Křest knihy - LEX et IUS

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem LEX et IUS profesora Michala Skřejpka.

Celý článek
Novinka - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Novinka - Strategie civilního procesu, 2. vydání

Publikace navazuje a rozšiřuje první vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni...

Celý článek
Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách II.

Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách II.

Jak probíhala Sametová revoluce v srdci Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích? Jak stávkovali vysokoškoláci, herci a jak obyčejní lidé? Proč? A jak se zpětně dívají na své tehdejší veřejné angažmá? Naplnili se ideály listopadové revoluce? V čem se lišila a v čem shodovala ve městech na Jindřichohradecku, Prachaticku a Písecku? Jaké faktory ovlivňovaly bezprostřední průběh Sametové...

Celý článek
Novinka - Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva

Novinka - Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva

Publikace je stěžejním výstupem programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy – PRVOUK č. P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“. Jednotlivé příspěvky nabízí teoreticko-právní, ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropské pohledy na problematiku relace soukromého a veřejného v soudobém právu.

Celý článek
Novinka - Lex et ius. Zákony a právo antického Říma

Novinka - Lex et ius. Zákony a právo antického Říma

Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy – tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen vypadalo, ale zároveň jakým způsobem se proměňovalo, je přitom daleko více. Tato kniha v překladech...

Celý článek
Novinka - Integrated System for Risk Assessment

Novinka - Integrated System for Risk Assessment

A hazard evaluation is an organized effort to identify and analyze the significance of hazardous situations associated with a process or activity. Specifically, hazard evaluations are used to pinpoint weaknesses in the design and operation of facilities that could lead to chemical releases, fires, or explosions. Risk assessment is currently an important safety tool used in industry....

Celý článek
Novinka - Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

Novinka - Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

During the cutting process, the metalworking fluid is changed due to chemical reactions between its substances; tool surfaces and workpieces; the presence of particles and high temperatures on contact surfaces. Except changes in chemical composition is the biggest problem with the bacterial contamination. Changes in the composition and contaminants such as bacteria pose risks to...

Celý článek
Novinka - BIODEGRADABILITY OF MWFs. Enhancing by the utilization of AOP`s

Novinka - BIODEGRADABILITY OF MWFs. Enhancing by the utilization of AOP`s

This monograph is focused on the study of the possible utilization of the biological degradation of wastes from the machining industry with the prior application of selected advanced oxidation processes. In the theoretical part it brings an overview to the state of the art of the current biodegradability tests available for the testing of poorly soluble or adsorbing substances such as...

Celý článek
Novinka - Právní spory ve stavebnictví

Novinka - Právní spory ve stavebnictví

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla, (včetně tzv. pozastávek a...

Celý článek
Menu