Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Marketing a reklama

Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu

Tahal Radek

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
112
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
A5
ISBN
978-80-7400-585-5
EAN
9788074005855
Marketingový výzkum je disciplína, která pomáhá poznávat trh i jeho jednotlivé části. Výsledky výzkumu pak slouží jako východisko při manažerském rozhodování, v akademické oblasti jsou zase důležitým zdrojem poznatků pro odborné studie. Metody marketingového výzkumu nachází uplatnění nejen v oblastech ryze ekonomických, ale i ve státní správě a v různých zájmových sdruženích. Učebnice se věnuje první fázi marketingového výzkumu, tedy sběru dat. Jedná se totiž o činnost, která zásadním způsobem rozhoduje o úspěšnosti celého výzkumu. Pokud bychom ji podcenili, mohly by se další fáze výzkumu stát jen analýzou nepřesných údajů, a mohlo by se tak dojít ke zcela zkresleným závěrům. Kniha přehledným a systematickým způsobem seznamuje čtenáře s metodami a technikami sběru marketingových dat. Klíčová část se zabývá metodikou tvorby výběrových souborů. Jsou popsány a vysvětleny postupy aplikace náhodného výběru, systematického, kvótního a stratifikovaného výběru. Je ukázáno, jak v reálném marketingovém prostředí tyto znalosti aplikovat. Jsou také přiblíženy základní principy pro vytvoření dotazníku, jsou uvedeny typy otázek a způsob jejich jazykové a logicky správné formulace. Stranou nezůstává ani metoda sběru informací prostřednictvím pozorování a experimentu. Pozornost je věnována i výzkumům kvalitativním. Je vysvětlen proces rekrutace respondentů, příprava scénáře pro kvalitativní rozhovor, zásady vedení skupinové diskuze i individuálního rozhovoru. Jsou objasněny techniky, které se pro získání kvalitativního typu informací používají. Přiblíženy jsou také moderní metody získávání primárních informací založené na pokročilejších technologiích, např. neuromarketing či face tracking. Na závěr jsou stručně zmíněny také národní výzkumné projekty „Maloobchodní audit“, „Panel domácností“ a měření sledovanosti médií, s cílem vysvětlit jejich praktické uplatnění a využití výsledků v marketingové praxi. Poslední kapitola se zabývá etikou v marketingovém výzkumu. K jednotlivým pasážím jsou přiřazeny i reálné příklady z výzkumné praxe. Rámcový obsah 1. Marketing a marketingový výzkum 2. Fáze a účastníci marketingového výzkumu 3. Základní členění dat 4. Kvantitativní výzkum formou dotazování 5. Kvalitativní výzkum 6. Další metody sběru primárních dat 7. Velké výzkumné projekty národního i globálního významu 8. Etika marketingového výzkumu
Základní metody sběru primárních dat v marketingovém výzkumu

290 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Jak na sítě

Jak na sítě

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu