Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Abeceda mzdové účetní 2024

Michal Vrajík, Eva Svěrčinová, Věra Příhodová a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
752
Rok vydání
2024
ISBN
978-80-7554-404-9
EAN
9788075544049
Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem uznávaných autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, konkrétními vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují. Zcela nové zpracování velké části publikace Oproti dřívějším vydáním Abecedy mzdové účetní byly kompletně přepracovány kapitoly 1, 2, 3, 4 a 11 tak, aby lépe sledovaly systematiku současného zákoníku práce a aby byl dán větší prostor i problematice dosud v publikaci rozebírané jen okrajově (např. skončení pracovního poměru či dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr). Autorem výše zmíněných kapitol je v tomto vydání nově Mgr. Michal Vrajík, jenž se ujal nelehkého úkolu nahradit zesnulého JUDr. Bořivoje Šubrta. Transpoziční novela a další legislativní změny jsou již zahrnuty ve výkladu Ve vydání pro rok 2024 je zohledněna především naprosto zásadní transpoziční novela zákoníku práce účinná z velké části od 1. 10. 2023 (další změny nabývají účinnosti 1. 1. 2024). Tato novela změnila mj. podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozšířila podstatným způsobem informační povinnosti zaměstnavatele a práva tzv. pečujících osob, umožnila ve větším rozsahu digitalizaci pracovněprávní agendy a uchopila nově problematiku práce na dálku včetně hrazení jejích nákladů. Další podstatné změny přinese tzv. konsolidační balíček, jenž ve větší míře zasáhne do problematiky daně z příjmů či sociálního pojištění. Dále se s účinností již od 1. 10. 2023 zpřísnila možnost odchodu do předčasného starobního důchodu a mění se podmínky krácení těchto důchodů. Publikace tak podává ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2024.
Abeceda mzdové účetní 2024

859 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu