Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

PaM č. 3 / 2024 - Delenie príjmov fyzických osôb

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
80
Rok vydání
2024
Formát
A4
ISBN
9771337060371
EAN
9771337060371
Zisťovanie a úprava základu dane z príjmov pre fyzické osoby je v práve prebiehajúcom období činnosťou, ktorej výsledkom je stanovenie výšky konečnej daňovej povinnosti k dani z príjmov. Aj v roku 2024 došlo k zvýšeniu minimálnych a maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne a k zvýšeniu minimálnych preddavkov na zdravotné poistenie. Aké sú zmeny v platení odvodov? Spôsobenie škody v pracovnom práve je vždy neželaným právnym následkom a je predpokladom pre vyvodzovanie pracovnoprávnej zodpovednosti voči škodcovi v pracovnom práve. Musí byť určený rozsah náhrady škody? Výpoveď z pracovného pomeru, bez ohľadu na to, ktorej strane je adresovaná, je jednostranný úkon, teda prejav vôle, či už zamestnanca alebo zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer, a táto je nezávislá na vôli druhého účastníka v pracovnom pomere zotrvať. Viac k téme v rubrike Mzdy a odvody. Zmenou zákona o dani z príjmov sa zavádza nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňové subjekty môžu uplatniť za rok 2023 v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Ako sa upravujú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky? V čase prelomu účtovných rokov účtovné jednotky opäť preverujú majetok a evidované záväzky formou dokladovej, fyzickej, či kombinovanej metódy inventúr. Príspevok Inventarizácia z pohľadu kontrolných zistení sa venuje frekventovaným kontrolným zisteniam v rámci inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2023.
PaM č. 3 / 2024 - Delenie príjmov fyzických osôb

280 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu