Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Odvody poistného od 1. 1. 2024

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
48
Rok vydání
2024
Formát
A5
ISBN
978-80-8162-271-7
EAN
9788081622717
Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2024, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne. OBSAH Vybrané druhy odvodov poistného od 1. 1. 2024 • Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy • Pracovnoprávny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP • Samostatne zárobkovo činné osoby • Spoločníci, konatelia, členovia štatutárnych a iných orgánov právnických osôb • Poistné odvody za zamestnanca – základné zásady • Mzdy v podnikateľskej praxi • Daňový aspekt poistenia Od 1. januára sa každoročne upravujú sadzby poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne a nie je tomu inak ani od 1. 1. 2024. Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR z 1 211 eur (za rok 2021) na 1 304 eur (za rok 2022), sa mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov všetkých kategórií poistencov. Tentoraz však ovplyvní výšku poistných odvodov aj tzv. konsolidačný balíček, ktorý Národná rada SR schválila 19. 12. 2023 a po podpise prezidentkou SR bol zverejnený v Zbierke zákonov 30. decembra 2023 (zákon č. 530/2023 Z. z.). Tento zákon zvyšuje od roku 2024 na prechodné obdobie do konca roku 2027 sadzbu poistného na zdravotné poistenie o 1 %. Zdravotné odvody SZČO a samoplatiteľov sa zvyšujú zo 14 % na 15 %, pri SZČO a samoplatiteľoch so zdravotným postihnutím zo 7 % na 7,5 % a zdravotné odvody zamestnávateľov z 10 % na 11 %. Poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie platené zamestnávateľom v súlade so zákonom o zdravotnom poistení a zákonom o sociálnom poistení sú daňovým výdavkom zamestnávateľa v súlade s § 19 ods. 3 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „ zákon o dani z príjmov“). Platby zdravotného poistenia a sociálneho poistenia možno zahrnúť k tzv. osobným nákladom. V podmienkach podnikania zamestnávateľov ide o platby zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, ktoré je povinný uhrádzať zamestnávateľ za svojich zamestnancov.
Odvody poistného od 1. 1. 2024

137 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu