Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

1000 riešení č. 1 / 2024 - Účtovná závierka v PÚ a v JÚ

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
176
Rok vydání
2024
Formát
A5
ISBN
9771335415272
EAN
9771335415272
Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť jej vyplýva zo zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostavovať riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zostavuje za skupinu účtovných jednotiek (konsolidovaný celok). Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavujú účtovnú závierku vždy k 31. 12. kalendárneho roka, z dôvodu, že fyzické osoby podnikatelia nemôžu uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky sú ustanovené v opatrení pre vedenie JÚ. Súčasťou opatrenia sú aj účtovné výkazy, ktoré účtovné jednotky musia zostaviť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve Daň z príjmov Aktuálne sadzby dane z príjmov Vysporiadanie dane z príjmov Preddavky na daň z príjmov PO Zmeny ZDP týkajúce sa FO
1000 riešení č. 1 / 2024 - Účtovná závierka v PÚ a v JÚ

425 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu